Riddarna på medeltiden

 

Det flödar över av spännande filmer om olika riddare och vissa saker har de alla gemensamt: riddarnas höviskhet, de vackra hästarna, de undersköna möerna riddarna stred för och vapensköldar och svärd.

Vad är då sant om riddartiden kan man undra?

I Sverige startar medeltiden lite senare än i resten av Europa och därmed riddartiden. Kungen behövde lojala män som kunde strida på hans sida då det stundtals var en orolig tid och många stred för att ta makten över ett område eller över landet. Adelns plikt var att ställa upp för kungen. De blev hans riddare och i gengäld fick de titeln riddare, de slapp betala skatt och fick olika landområden och borgar som belöning. Detta pågick under mycket lång tid och riddarhuset uppstod.

Man var tvungen att vara minst 21 år gammal för att kunna dubbas till riddare och det var kungen som bestämde det, och även utförde ceremonin.

capacious