Kvinnans roll under medeltiden

Under medeltiden såg världen annorlunda ut. Dagens skolbarn har nog svårt att föreställa sig att människor faktiskt på fullaste allvar trodde att jorden var platt, och noga aktade sig för att segla för nära kanterna för att inte falla över den. Lika svårt är det nog att föreställa sig livet i Sverige under medeltiden. Tänk dig ett mörker som möter dig varje skymning, som de få eldarna i gårdarna inte lyckas tränga bort. Tänk dig ett liv där familjer, med generationer, bor i ett rum tillsammans med djuren för att hålla värmen under vintrarna. Maten är sparsam, och man måste ta tillvara alla möjligheter att äta sig mätt. Vilken stark känsla av gemenskap det föder. Vi har alltid trott att det var kvinnans jobb att stanna hemma och föda barn.

Makt och rollfördelning

Under de krig som präglade tidsepoken fanns inga män i hemmen, utom åldringar. Alla fick hjälpas åt att sköta de sysslor som fanns, och det var heller inte ovanligt att se kvinnor som krigade i de fall männen hade stupat eller inte räckte till för striderna. Det var inte heller ovanligt att kvinnan hade hela ansvaret för familjens väl och ve. På så sätt kan man säga att kvinnor hade en mycket mer varierad roll under medeltiden än vad man tidigare trott. Det berodde på att makten skulle behållas i de täta familjer och runt de större gårdarna och när det inte fanns män som kunde ta en roll som ledare fick en hustru, mor eller dotter göra det. Det viktigaste var att inte släppa in någon från en annan släkt då det kunde innebära att personens lojalitet brast, vilket kunde förstöra och utarma släktens ägor.

Igenkänning från andra delar av världen?

Det finns delar av världen där den egna familjen, det vi i Sverige kallar släkt, fortfarande är det viktigaste i livet. Man strävar efter att behålla makt och ägodelar inom familjen, och att genom giftermål förstärka, snarare än blanda in personer från andra släkten. I andra delar av världen kan en kvinna inte röra sig utomhus utan att en manlig individ följer med henne, och i familjer där en son saknas kan man då besluta att den yngsta flickan är en son, och klär henne därefter i pojkkläder fram till puberteten. Då har flickorna en pojke som är med dem, och då kan barnen leka ute, inte annars. många bra ljudböcker handlar just om skillnader mellan olika kulturer, vare sig det är skillnader som uppstår genom liv i olika tider, eller genom det geografiska avståndet. Upptäck nya världar, som Sverige under medeltiden!

capacious