Medeltiden, en spännande tid!

 

Vår tideräkning delas som bekant in i olika epoker. En av de längre och en väldigt spännande sådan är medeltiden vilket snart visar sig.

Efter antiken, som slutade ca 500 e.kr, kom medeltiden och varade till ca 1400-talet då renässansen tog vid. Efter renässansen kom upplysningen, romantiken och realismen för att sedan landa på 1900-talet och vår moderna tid.

Med andra ord har många olika epoker passerat och alla har fått sina namn efter de strömningar som var aktuella just då. Just medeltiden har fått sitt namn för att perioden är mellan antiken och renässansen. Under renässansen återvände man till antikens ideal både vad gällde konst, arkitektur, litteratur och samhällsfrågor. Man ansåg att det var det “fina” med antiken man lyfte upp igen och perioden mellan dessa epoker sågs mest som en övergångsperiod, en “mellantid”.

I Sverige inträffade saker lite senare och det som kallas medeltid i Norden är inte exakt detsamma som i Europa. Man brukar tidsbestämma början för Nordens medeltid till ca 1000 e .kr, då vikingatiden upphörde. Dessförinnan var det järnålder i Sverige. I och med att Sverige blev kristnat klev man in i en ny era, nytt sätt att styra landet och influenser i kulturen från Europa.

Mycket hände i Europa under denna period. Många områden formades sakta för att så småningom mejsla fram de riken som sedan funnits i Europa. Många av de stora städer som finns i Europa växte fram under medeltiden och samhällets struktur förändrades. Från att ha mest bestått av bönder och viss adel, där givetvis riddarna kom ifrån, ändrades mycket i och med städernas framväxt. Människor flyttade in i städerna och en stark grupp kallad borgade växte fram. Olika yrkesgrupper som skomakare och smeder organiserade sig i skrån och denna tradition hängde kvar i flera århundraden.

Något av det mest kända från medeltiden är troligen riddarna och det finns otaliga legender och myter från denna tid som idag kan ses som spännande filmer eller läsas om. Idag har vi troligen en högst romantiserad bild av hur det verkligen var att leva på medeltiden. Visst fanns de rika riddarna i sina ståtliga borgar men det var också krig, många dog i korstågen, de fattiga hade stora svårigheter att klara sitt hårda liv och många dog i sjukdomar som idag inte ens anses vara speciellt farliga. Man levde inte lika länge som idag. Under 1500-talet var endast några procent av befolkningen över 60 år gamla, främst män. Kvinnor dog ofta tidigare p.g.a barnsäng eller av undernäring. Många barn dog i mycket låg ålder och räknar man in dessa i medellivslängden var den ca 35 år för män och några år färre för kvinnor. Skola var bara för rika familjers söner och mycket unga barn fick jobba hårt för att hjälpa sina fattiga familjer.

capacious