HEMA: Historical European Martial Arts

 

Idag finns många föreningar som jobbar hårt för att bevara gamla tiders kampkonst. I Sverige finns flera olika HEMA-föreningar. Här bedriver man föreningsverksamhet i Historical European Martial Arts och speciellt roligt är det med barngrupperna. Ett sätt att locka barn är prova på-kurser på sportlovet. I början får man inte kämpa med riktiga vapen utan man använder tex träatrapper.

Utdöda eller nästan utdöda kampsporter är det som står på agendan. Man utgår från beskrivningar eller bilder från gamla manualer och dokument som skrivits ned av personer för flera hundra år sedan. Därför är det ganska svårt att veta om man gör “rätt” men man satsar på att endast lära ut de discipliner man är ganska säker på att känna till. Många av de gamla dokumenten är på tyska, franska eller engelska. Den äldsta kända dokumentationen är från 1200-talet och är på tyska. I mitten på 1400-talet finns fler och fler manuskript och instruktioner om hur man strider, så det verkar ha fått ett uppsving under den tiden, främst från tysktalande områden men också från Italien. I övrigt har man inte hittat så många texter så det verkar onekligen som att det var tyskarna som var mest nitiska med att dokumentera övningarna.

Grenar man kan träna på klubbar i Sverige idag är tex:

  • Sabel
  • Långsvärd
  • Rapier

HEMA behöver inte enbart handla om att man ska slåss med ett vapen, men det är ofta där fokus ligger idag. Begreppet kan även innefatta olika typer av kamp utan vapen. Man lär sig också kulturen runt kampen; hur man hälsar, hur man respekterar sin motståndare osv.

Organisationsmässigt räknas HEMA in under Svenska Budo och Kampsportförbundet och en del medlemmar tävlar tom i OS, i fäktningsgrenar som ingår där.

capacious