Blog

Riddarna på medeltiden

  Det flödar över av spännande filmer om olika riddare och vissa saker har de alla gemensamt: riddarnas höviskhet, de vackra hästarna, de undersköna möerna riddarna stred för och vapensköldar och svärd. Vad är då sant om riddartiden kan man undra? I Sverige startar medeltiden lite senare än i resten av Europa och därmed riddartiden. […]

Katolska kyrkans makt

  Under medeltiden bredde kristendomen ut sig och med centrum i Rom, efter att det antika Romarriket kollapsade efter att kristendomen upphöjts till statsreligion, blev det så att hela Västeuropa blev katolskt under början av medeltiden. I Sverige dominerade den katolska läran och det fanns flera kloster för både munkar och nunnor, tills kung Gustav […]

capacious