Författare: admin

Katolska kyrkans makt

Posted on december 8, 2016

  Under medeltiden bredde kristendomen ut sig och med centrum i Rom, efter att det antika Romarriket kollapsade efter att kristendomen upphöjts till statsreligion, blev det så att hela Västeuropa blev katolskt under början av medeltiden. I Sverige dominerade den katolska läran och det fanns flera kloster för både munkar och nunnor, tills kung Gustav […]

Category: Medeltiden